Supplieer

Một nơi mà các nhà cung cấp có thể chia sẻ kiến ​​thức sản phẩm của họ.

A LITTLE ABOUT US

Cuộc sống hiện đại là một mạng lưới phức tạp với sự quá tải thông tin. Thật khó để tìm một nhà cung cấp tốt bằng cách tìm kiếm google đơn giản hoặc một số B2B.

Chúng tôi tin rằng đây là một điều rất có ý nghĩa để xây dựng một nền tảng cho các nhà cung cấp tốt để chia sẻ kiến ​​thức sản phẩm chuyên nghiệp của họ. Và sẽ ngày càng có nhiều người có thể tham gia SUPieer và chia sẻ kiến ​​thức.