Ông Victor Feng

Trung Quốc woodworking máy Deal
-Máy móc: Purchsing, cài đặt & debugging, Personnel training, Quick-wear part purchasing, After-sales service;
-Dòng sản xuất giải pháp: bố trí nhà máy, nhân sự phân bổ, vv
Thư điện tử: [email protected]
Công ty: HICAS woodworking máy

Máy bán chạy

Liên hệ đại lý