Trọng lượng của các khay nhựa

Đáng kể, trọng lượng pallet lớn hơn, nguyên liệu thô hơn được sử dụng, giá càng cao.

Màu

Màu sắc của khay có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, chỉ cần thêm các vật liệu chủ màu tương ứng có thể được (màu xanh phổ biến, metacolor, màu xanh lá cây, màu đỏ, vv)

Nguyên liệu

Nó có thể được chia thành vật liệu Virgin và vật liệu tái chế. Giá của họ là rất khác nhau.

Tỷ lệ vật liệu tái chế

Khay vật liệu tái chế là một khay có thêm một tỷ lệ nhất định của nguyên liệu tái chế;

Tỷ lệ lớn hơn các vật liệu tái chế, các chi phí thấp hơn và thấp hơn giá.

Cấu trúc

Một số pallet cần phải được hình thành sau khi hàn và các quá trình khác, chi phí là khóa học cao hơn.

Ngoài ra, chi phí sẽ được tăng lên đáng kể khi pallet thêm các thanh chống trượt, ống thép, RFID (built-in chip) hoặc pallet khác.