Super polymer thấm nước (SAP)

SAP là một loại vật liệu thân thiện với sinh thái với khả năng hấp thụ nước mạnh.

Nó có thể hấp thụ nhiều nước, và sẽ được lớn hơn vào hình thức gel để khóa nước.

Siêu polymer thấm cho nông nghiệp

Siêu polymer thấm cho nông nghiệp, còn được gọi là kali polyacrylat hoặc AG-SAP, có thể giúp các nhà máy giữ nước. Chúng ta có thể xem xét nó như là một "hồ chứa nhỏ".

Có một số khác biệt từ loại SAP khác,

  • Đó là kali polyacrylat là thành phần chính. (Các loại khác natri polyacrylat sẽ gây ra salinization đất)
  • Tự động phát hành nước. Khả năng giữ nước của AG-SAP mạnh hơn đất, nhưng yếu hơn gốc rễ của thực vật '.
  • Liên tục hấp thụ & phát hành trong đất. AG-SAP có thể có được khả năng hấp thụ nước một lần nữa sau khi phát hành nước hấp thụ.
  • Thời gian dài cuộc sống. AG-SAP sẽ sống trong đất cho tháng. (gel SAP trong tã sẽ biến mất trong một tuần trong đất.)