Lời khuyên: bài viết này là về kali polyacrylate (siêu polyme thấm cho nông nghiệp), làm thế nào nó hoạt động trong đất, làm thế nào để sử dụng nó, làm thế nào để chọn đúng loại, vv

Kali polyacrylate là gì?

Kali polyacrylate là muối kali của axít polyacrylic với công thức hóa học [−CH2−CH(CO2K)−]n.

Là một polymer thấm siêu, nó có thể hấp thụ nhiều nước và biến thành gel tự nhiên.

Kali polyacrylate là:

  • Không độc hại,
  • Không ô nhiễm, và
  • Vô hại ở mọi khía cạnh.

Ưu điểm cho nông nghiệp

Như là loại polymer siêu thấm (SAP) được thiết kế cho nông nghiệp, polyacrylate kali có thể cải thiện khả năng của đất để giữ nước.

Bạn có thể nghĩ về nó như là một "mini-hồ chứa" có thể hấp thụ nước khi trời mưa và nước phát hành khi nó hạn hán.

Quy trình chi tiết

Hấp thụ nước

Kali polyacrylate trong đất có thể hấp thụ nhiều nước một cách nhanh chóng khi trời mưa (hoặc đất đã được tưới).
Sau khi hấp thụ, polyacrylate kali trở thành một dạng hydrogel nước.

Tự động phát hành nước để thực vật

Các hình thức nước hydrogel kali polyacrylate có thể khóa nước vững chắc. Nước đang nắm giữ năng lực của nó là nhiều như 1,3-1,4 MPA là mạnh hơn nhiều so với đất.
Khi thực vật cần nước, rễ có thể dễ dàng có được nước trong hydrogel nước. Đó là bởi vì rễ ' nước đang nắm giữ năng lực là 1,6-1,7 Mpa.

Lợi thế

Để cung cấp nước đều đặn, kali polyacrylate loại nước duy trì các đại lý được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, lâm nghiệp, làm vườn, cảnh quan, vv

Nó có thể:

  • Tăng tỷ lệ sống của thực vật;
  • Lưu thủy lợi;
  • Tăng năng suất của cây trồng và cây ăn quả;
  • Cải thiện chất lượng đất (tăng năng lực cho việc giữ nước/nới lỏng đất;
  • Giảm chi phí phân bón.

Hiệu ứng thử nghiệm

1. Nước đang nắm giữ khả năng kiểm tra

Đất: 500ml; Nước: 750ml; Hydrogel (SAP) bột: 5 gam

Mẫu thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm

2. Nước đang nắm giữ khả năng kiểm tra

Kali polyacrylate có thể trì hoãn điểm héo bằng cách tăng năng lực giữ nước của đất.

Kết quả thử nghiệm

Further Details