SOCO Chemical

About SOCO Chemical

A Supplier Of Super Absorbent Polymer (Potassium Polyacrylate & Sodium Polyacrylate). It's easy to learn and purchase super absorbent polymer on our website: www.socochem.com

Polymer giữ nước

2019-06-17T01:34:24+00:00Polymer siêu thấm|

Nước giữ lại polymer của sự xuất hiện Đó là một dạng hạt màu trắng trước khi hấp thụ nước. Sau khi hấp thụ (nhiều nước), hình thức hạt của nó trở thành dạng gel nước. Làm thế nào để nó làm việc cho các nhà máy? Đất [...]